Skärmhjärnan: Hjärnan är i osynk

Inspiration
Personlig utveckling
Hälsa
Svenska
Anders Hansen utforskar de biologiska aspekterna av vårt mentala välbefinnande, belyst genom evolutionens lins. Boken erbjuder insikter om varför människor i den moderna världen upplever mentala hälsoproblem trots materiell välstånd.
Author

Anders Hansen