Intrduktionskurs till investeringar

Personal
Investing
analysis
Author

Jakob Johannesson

Published

December 12, 2022

Investeringar är en viktig del av att planera för sin ekonomiska framtid och kan ge oss möjlighet att växa vår förmögenhet och säkra vår ökade trygghet. Det finns många olika sätt att investera pengar, men två av de mest kända och populära alternativen är obligationer och aktier.

Obligationer

Obligationer är lån som ger långivaren en viss ränta på sitt lånade belopp. De säljs av företag och regeringar som behöver pengar för att finansiera sina verksamheter och kan vara en säker investering eftersom de ger en fast ränta.

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett företag och ger investeraren en andel av företagets vinst. Aktier kan vara riskabla eftersom värdet på aktien kan gå upp och ner beroende på företagets prestationer och marknadsförhållanden.

Fonder

Fonder är en sammansättning av aktier och/eller obligationer i en korg som du direkt kan investera i. Det som är smidigt med fonder är att dessa har en riskspridning inbyggt då du köper fler tillgångar i ett svep. Läs mer om fonder.

Andra tillgångar

Det är möjliget att investera i mycket mer än bara aktier och obligationer i olika uppsättningar, exempelvis fastigheter, guld, konst, kryptovalutor eller något annat som inte genererar kassaflöden. Fastigheter är en rimlig investering som kan generera kassaflöden givet att du hyra ut lägenheter, däremot kräver det att du gör en mängd jobb eller anlitar någon annan för att förvalta, vilket inte kan klassas som passiva investeringar som aktier och obliagationer.

Andra investeringar som inte genererar kassaflöden är svårare att värdera, då dessa prissätts baserat på vad någon annan tror om värdet på föremålet i framtiden, som med andra ord kallas för spekulation.

Värdeinvestering vs spekulation

Värdeinvestering är praxis att köpa värdepapper som är undervärderade av marknaden och behålla dem på lång sikt. Det innebär att analysera ett företags ekonomiska hälsa, ledning och branschförhållanden för att fastställa dess inneboende värde och sedan jämföra det värdet med dess nuvarande marknadspris. Värdeinvesterare siktar på att köpa lågt och sälja högt, och de tror att genom att ta ett disciplinerat, analytiskt förhållningssätt till investeringar kan de upptäcka felprissatta tillgångar som har potential att generera attraktiv avkastning över tid.

Spekulation är handlingen att köpa värdepapper med hopp om att sälja dem till ett högre pris i framtiden, men utan någon verklig analys eller förståelse av de underliggande tillgångarna. Spekulanter förlitar sig på marknadstrender och momentum för att fatta sina beslut, och de är villiga att ta på sig högre risknivåer i jakten på snabba vinster. Även om spekulation ibland kan leda till kortsiktiga vinster, anses det i allmänhet vara ett mindre tillförlitligt och mindre hållbart tillvägagångssätt för investeringar än värdeinvesteringar.