Ränta på Ränta

Personal
Investing
analysis
Author

Jakob Johannesson

Published

December 13, 2022

Ränta på ränta är en ekonomisk princip som innebär att räntan som betalas på ett lån eller som tjänas på en investering också räknas som en del av den totala summan som lånas eller investeras. Detta innebär att räntan ökar över tiden, eftersom den nya räntan också räknas som en del av den totala summan.

Historien om den gyllene gåsen handlar om en legendarisk historia om en gås som la guldägg varje dag. En person som fann och tog hand om den gyllene gåsen skulle kunna tjäna en obegränsad mängd guld. I slutet av historien blir personen girig och vill ha ut mer guld snabbare och slakar gåsen i hopp om att alla guldägg finns inom djuret. Denna historia används ofta som en metafor för ränta på ränta, eftersom det innebär att en person kan tjäna en obegränsad mängd pengar genom att låta pengarna växa över tid.

En snöboll som växer är en annan metafor som ofta används för att förklara ränta på ränta. Analogin går ut på att en liten snöboll som rullas runt i snön växer och blir större och större ju längre den rullas. På samma sätt kan en liten summa pengar som investeras och får ränta på ränta också växa och bli större över tiden. Detta är en idé som tas upp i boken “The snowball” om investeraren Warren Buffett, där han beskriver hur han byggde upp sin förmögenhet genom att låta räntan växa över tiden.

Einstein ska en gång ha sagt att “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn’t, pays it”. Detta citat fångar essensen av ränta på ränta, där den som förstår principen kan tjäna pengar genom att låta räntan växa, medan den som inte förstår den kan förlora pengar genom att betala ränta på ränta.

Slutligen kan man säga att ränta på ränta är ett av världens 8e underverk, eftersom det är en kraftfull princip som kan ha en enorm inverkan på en persons förmögenhet över tiden. Genom att förstå och använda principen på rätt sätt kan man tjäna pengar och bygga en stadig förmögenhet, medan den som ignorerar ränta på ränta effekten är den som betalar det.