Vad kan du förvänta dig av börsen?

Personal
Investing
analysis
Author

Jakob Johannesson

Published

December 15, 2022

Tiden det tar att få en positiv avkastning kan variera kraftigt beroende på många olika faktorer, inklusive den specifika investeringen, marknadsförhållandena och den personliga risktoleransen hos investeraren. Enligt data från Morningstar visar det sig att avkastningen oftast blir positiv på längre sikt, men att det finns en viss volatilitet under kortare tidsperioder.

Enligt data från Morningstar är det 27% av alla år som avkastningen är negativ under ett år, vilket innebär att det finns en betydande möjlighet för att investeraren kan uppleva förlust under den här tidsperioden. Detta är särskilt viktigt att tänka på om investeraren behöver pengarna på kort sikt eller har en låg risktolerans.

På femårsperioden minskar andelen år med negativ avkastning till 13%, vilket innebär att det är lite mer sannolikt att investeraren upplever en positiv avkastning under den här tidsperioden. Detta kan vara ett bra alternativ för investeraren som vill ha lite mer stabilitet men ändå inte vill investera på lång sikt.

Enligt Morningstars data är avkastningen alltid positiv på 15 års sikt. Detta kan vara en bra långsiktig investering för den som har en högre risktolerans och inte behöver pengarna på kort sikt. Det är dock viktigt att notera att det fortfarande finns en viss volatilitet även på lång sikt, så det är viktigt att investeraren har en strategi för att hantera eventuella nedgångar.

Det är viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat och att det alltid finns en viss risk för förluster när man investerar. Det är därför viktigt att investeraren förstår sin egen risktolerans och sina investeringsmål innan man väljer en investering.