Olika typer av fonder

Fonder
Investeringar
Author

Jakob Johannesson

Published

December 18, 2022

Fonder är ett vanligt sätt för människor att investera i finansmarknaden. Fonder består av en olika finansiella instrument som aktier och obligationer som tillsammans blir en fond, beroende på vad fonden består av så kan den klassas som passiv eller aktiv. Det finns olika typer av fonder att välja mellan, varav passiva fonder (även kända som indexfonder), aktivt förvaltade fonder, hedgefonder och börshandlade fonder (ETF) är några exempel. Fonder är bra eftersom att du ofta får all diversefiering som krävs för att undvika onödig risk. Här följer en kort beskrivning av varje fondtyp och vad som skiljer dem åt.

Passiva fonder (indexfonder)

Passiva fonder, eller indexfonder, är fonder som försöker följa en specifik marknad eller index, som till exempel S&P 500. Detta görs genom att fonden innehåller en portfölj av aktier som täcker den specifika marknaden eller indexet. Eftersom passiva fonder försöker följa marknaden snarare än att försöka slå den, tenderar de att ha lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder. Läs mer.

Aktivt förvaltade fonder

Aktivt förvaltade fonder är fonder där en professionell förvaltare försöker slå marknaden genom att välja aktier som de tror kommer att ge en bättre avkastning än marknaden som helhet. Förvaltaren gör dessa val baserat på olika faktorer, som företagsfundamenta, branschtrender och makroekonomiska förutsägelser. Aktivt förvaltade fonder tenderar att ha högre avgifter än passiva fonder, eftersom förvaltaren måste göra research och investeringsbeslut. Läs mer.

Hedgefonder

Hedgefonder är fonder som försöker minimera risken för investeraren genom att använda olika strategier, såsom att sälja aktier kort, investera i olika tillgångsklasser och använda derivatinstrument. Hedgefonder är vanligtvis endast tillgängliga för professionella investerare och tendenser att ha högre avgifter än andra fonder.

Börshandlade fonder (ETF)

Börshandlade fonder (ETF) är fonder som är listade på en börs och kan handlas som vanliga aktier. De tenderar att ha lägre avgifter än aktivt förvaltade fonder och har ofta en mer passiv strategi, men det finns också ETF:er som är aktivt förvaltade. ETF:er kan innehålla en mängd olika tillgångar, som aktier, räntebärande instrument och råvaror.