Vad är passiva fonder?

Personal
Investing
Fonder
Author

Jakob Johannesson

Published

December 19, 2022

Passiva fonder, även kända som indexfonder, är en form av investering som har blivit allt mer populär de senaste åren. Dessa fonder har låga avgifter, vilket gör det lättare för investeraren att jämföra dem med andra investeringar. Dessutom vet man exakt vad man får då en passiv fond följer ett specifikt index. En av de mest populära passiva fonderna är Avanza Zero.

En indexfond fungerar på så sätt att den innehåller en portfölj av olika aktier, oftast ett stort antal, som tillsammans följer ett specifikt index. Ett index kan t.ex. vara OMXS30 som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Genom att investera i en indexfond får man en bred spridning av olika aktier, vilket kan vara en fördel då man då inte är beroende av att en enda aktie går bra.

En av fördelarna med att använda passiva fonder är att de har en genomsnittlig bra avkastning över tid. Detta beror på att de följer marknaden istället för att försöka förutse den. Ett annat plus är att de har låga avgifter, vilket kan resultera i att man får en högre nettoavkastning jämfört med en aktiv fond där avgifter och provisioner kan skilja sig åt.

Det finns dock också en del negativa aspekter att ta hänsyn till när det gäller passiva fonder. Ett problem är att indexfonder kan manipuleras när det är många som använder dem. Detta kan ske när allt mer pengar hamnar i indexfonder, vilket kan leda till att vissa aktier hamnar i fokus och därmed kan påverka indexet.

En annan sak som kan vara problematiskt med passiva fonder är att de hänger med i eventuella bubblor på marknaden. Detta innebär att de kan köpa aktier som är övervärderade och sälja dem när de är undervärderade. Detta kan leda till att man får en lägre avkastning än vad man annars skulle ha fått. Dessutom kan det vara problematiskt när ett fåtal bolag får en stor andel av ett index eller när en stor andel av allt förvaltat kapital är indexfonder.

Allt fler allokerar kapital i passiva fonder

Sammanfattningsvis är passiva fonder ett bra alternativ för den som vill ha en lågavgiftsinvestering med en genomsnittligt bra avkastning över tid. Det är dock viktigt att vara medveten om att indexfonder kan manipuleras och att de kan hänga med i eventuella bubblor på marknaden. Därför bör man även överväga andra investeringsalternativ och göra en grundlig research innan man investerar i en passiv fond.