Vad är aktivt förvaltade fonder?

Personal
Investing
Fonder
Author

Jakob Johannesson

Published

December 20, 2022

Aktivt förvaltade fonder är en typ av investeringsfond som har som mål att slå index, det vill säga att generera en högre avkastning än marknaden som helhet. För att uppnå detta använder sig förvaltarna av olika strategier, som att välja specifika aktier eller att använda sig av derivatinstrument.

Som grupp har aktivt förvaltade fonder historiskt sett misslyckats med att slå index på grund av höga avgifter. Dessa avgifter drar ned den totala avkastningen för fonden, vilket gör att den blir svår att konkurrera med index, som oftast har lägre avgifter.

Over a ten-year period commencing on January 1, 2008, and ending on December 31, 2017, the S&P 500 will outperform a portfolio of funds of hedge funds, when performance is measured on a basis net of fees, costs and expenses. – Warren Buffett

En av världens mest framgångsrika investerare, Warren Buffett, gjorde en välkänd satsning under 2008 då han slog vad med 1 miljon dollar om att en indexfond skulle slå en portfölj med hedgefonder på en tioårsperiod. Buffetts satsning vann, vilket visar på att indexfonder oftast över tid presterar lika bra som, om inte bättre än, aktivt förvaltade fonder.

Aktivt förvaltade fonder har ofta en eller flera riktiga personer som står bakom investeringarna, vilket kan ge en extra trygghet för investeraren. Dessa fonder har också vanligtvis högre avgifter än indexfonder och det är också vanligt med “skin in the game”, det vill säga att förvaltarna har en del av sin egen förmögenhet investerad i fonden.

Min take på passivt förvaltning vs aktiv är att om man vill ha en passiv investering, så bör man välja en indexfond. Dessa fonder har lägre avgifter och presterar oftast lika bra som aktivt förvaltade fonder på lång sikt. Om man däremot vill ha en aktiv investering, kan det vara en bra idé att köpa aktier i ett investmentbolag med långsiktiga ägare och återinvestera utdelningen. På så sätt får man en aktiv investering med låga avgifter och en ägandeandel i ett bolag med professionell förvaltning.