Nyckeltal genom Börsdatas API

Borsdata
API
HOW TO
Börsdatas API med det statistiska programmeringsspråket R och Rstudio. Vill du komma igång med att använda dig av automatiserad analys?
Author

Jakob Johannesson

Published

November 11, 2020


Nyckeltal genom Börsdatas API går att tillgå genom R-paketet Börsdata. Jag visar dig denna gång hur du kan använda dig av paketet för att hämta all KPI data som finns från Börsdatas API. För att genomföra denna guide behöver du: 1. En Börsdata API nyckel. 2. En installation av R (rekommenderar även att köra i Rstudio)

Börja med att starta R, installera mitt paket och ladda in det i din lokala miljö genom att köra följande:

# install.packages("devtools")
devtools::install_github('jakobjohannesson/borsdata', build_vignettes = TRUE)
library(borsdata)

När borsdata är inläst i din lokala miljö kan du se alla paketets funktioner genom att skriva “fetch_”, där finns det fem funktioner som har med kpierna att göra. Två funktioner kopplade till metadata fyller inget direkt syfte, därför kommer jag inte att presentera dessa här, men om du är nyfiken kan du kalla på dessa ändå. I det tidigare inlägg jag skrev om mitt paket lyfte jag inte hur dessa funktioner fungerar, därför gör jag det nu.

Tre funktioner handlar om att hämta data om year, r12 och quarter som följande. Tidigare har bolaget Axfood varit det exempel som har använts, därför fortsätter vi med det.

# Axfood har id = 24 och key är vår API nyckel
axfood_kpi_year<-fetch_kpi_year(id = 24, key = key)
axfood_kpi_r12<-fetch_kpi_r12(id = 24, key = key)
axfood_kpi_quarter<-fetch_kpi_quarter(id = 24, key = key)

Tabellerna som funktionerna returnerar är följande:

fetch_kpi_year - Nyckeltal för årsdata genom Börsdata API

fetch_kpi_quarter - Nyckeltal för årsdata genom Börsdata API

fetch_kpi_r12 - Nyckeltal för årsdata genom Börsdata API

Datamaterialet påminner om det som resulterade från fetch_year, fetch_r12 och fetch_quarter funktionerna. KPI-materialet är däremot mycket större med ca 90 variabler för year och r12. Quarter är ett mindre material på ca 30 variabler. Observera att det endast går att utvinna data om medelvärden ur funktionerna ovan, vilket iofs bör räcka långt för de flesta användarna. Om mer funktionalitet eftersöks kommer detta att adderas.

Varför är detta intressant? Från dessa material går det att göra otroligt många olika typer av analyser, som att genomföra en DCF analys och utforskare. Hur kan detta genomföras? Följ mig på Twitter så lägger jag ut när jag publicerar mer information om tillämpningar.

Du har läst “Nyckeltal genom Börsdatas API”, hoppas du gillar paketet och inlägget. Om du har några frågor så kontakta mig på Twitter eller email på [email protected]

Se även uppföljningen och tillämpningen genom mitt senare inlägg i serien BÖRSDATA API DCF.