Avtech: Ett bolag med hög potential i flygbranschen

aktieanalys
bolagsanalys
aktiecase
avtech
Avtechs produkter verkar flyga
Author

Jakob Johannesson

Published

April 7, 2023


Note

Tänk på att investeringar alltid innebär ett risktagande. Gör alltid din egen analys innan eventuell handel. Jag tar inget ansvar för vad ni väljer att göra med denna information.

Important

Jag äger aktier i Avtech. Följande är en uppdatering på det tidigare aktiecase jag gjort, läs det om du undrar mer om bolaget.

Avtech är ett svenskt bolag som utvecklar och levererar produkter för piloter och flygbolag. Bolaget har nyligen publicerat ett informationsbrev där vd David Rytter kommenterar bolagets utveckling och framtidsplaner. Bland annat nämner han att Avtech har fått flera nya kunder och samarbetspartners under det senaste året, samt att bolaget har lanserat nya produkter och tjänster som förbättrar flygsäkerhet, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan.

En av Avtechs produkter är ProFlight, en mjukvara som ger piloter och flygbolag tillgång till realtidsinformation om väder, vind, turbulens och optimerade flygvägar. ProFlight kan minska bränsleförbrukningen med upp till 2.5 procent per flygning, vilket motsvarar stora besparingar och minskade koldioxidutsläpp. ProFlight har också en positiv effekt på passagerarnas komfort och säkerhet, eftersom den reducerar risken för förseningar, omdirigeringar och turbulens.

ProFlight har fått ett positivt mottagande på marknaden, och Avtech har nyligen meddelat på LinkedIn att ProFlight har nått 2500 användare över 288 flygbolag. Detta är en betydande milstolpe för bolaget, som visar att ProFlight har en efterfrågan och potential i flygbranschen. Om man antar att alla användare är premiumanvändare, vilket kostar 8.90 EUR per månad, skulle det innebära en årlig intäkt på cirka 26.7 miljoner EUR för Avtech. Verkligenheten är inte riktigt så positiv, där den sanna mängden betalande användare antagligen bara är en bråkdel. Efter lite research på ämnet framgår det i äldre kommunikation att det är runt 2500 personer som har testat tjänsterna, vilket skiljer sig från users. Det är lätt att tro att users i detta fall refererar till MAU eller dylikt.

Avtech har också en stor marknadspotential när det gäller antalet potentiella kunder. Enligt olika källor finns det mellan 1126 och 5000 flygbolag i världen, vilket innebär att Avtech bara har nått mellan 5.8 och 25.7 procent av den globala marknaden. Det finns alltså mycket utrymme för Avtech att expandera sin kundbas och öka sin marknadsandel.

Sammanfattningsvis är Avtech ett bolag med hög potential i flygbranschen, som levererar innovativa och värdeskapande mjukvarulösningar för piloter och flygbolag. Bolaget har visat god tillväxt och lönsamhet under det senaste året, samt lanserat nya produkter och tjänster som möter kundernas behov och förväntningar. ProFlight är ett exempel på en sådan produkt, som har nått en imponerande användarbas över 288 flygbolag, och som kan bidra till att förbättra flygsäkerhet, bränsleeffektivitet och miljöpåverkan. Avtech har också en stor marknadspotential, eftersom det finns många fler flygbolag i världen som kan dra nytta av bolagets erbjudande.

Källor: